2023-2024

Officers
Governor Tokyo Shuji Miyazaki
Governor-elect Sapporo Takao Nagoya
Immediate Past Governor Tokyo Sinichi Yoshikuni
Secretary-Treasurer Tokyo Akihiko Yamada
Lieutenant Governors Division 1 (Tokyo) Tokyo Kenji Suzuki
Division 2 (Chubu) Shizuoka Mayumi Urushibata
Division 3 (Kansai South) Senshu Shinichiro Asano
Division 4 (Chugoku-Shikoku) Hiroshima Midori Ueda
Division 5 (Kansai North) Kobe Sakae Shibahara
Division 6 (Hokkaido-Tohoku) Fukushima Junichi Ito
Division 7 (Kanto) Chiba Yasuo Goto
Division 8 (Kyushu) Fukuoka Naofumi Sato
Auditor Saitama Yukio Takei
Committee Chairs
Standing Committee Chairs Bylaws and Policies Committee Chair Sendai Tadao Oda
District Convention Committee Chair Kanazawa Kazuo Seto
Finance Committee Chair Saitama Yuji Yamada
Kiwanis International Convention Committee Chair Kobe Yuki Saiki
Leadership Development and Education Committee Chair Nagasaki Hitoshi Katayama
Resolution Committee Chair Tokyo Shinichi Yoshikuni
Service and Young Children Committee Chair Nagoya Hirofumi Aiba
Past Governors Committee Chair Sendai Yoshiaki Sato
Special Committee Chairs Service Leadership Programs Committee Chair Saitama Ayako Noma
Kiwanis Children's Fund Committee Chair Tokyo Teruhisa Yoshimura
Culture Committee Chair
Connelly Medal Nomination Committee Chair Tokyo Kazumi Ito
The Japan District's Incorporation Consideration Tokyo Kohei Masuda
Key Positions Youth Protection Manager Saitama Maria Noma
Leadereship Development Coordinator Nagasaki Hitoshi Katayama
Partnership Coordinator Tokyo Koji Yoshida
Public Relations Coordinator Saitama Nobuko Takei
Membership and Engagement Coordinator Tokyo Eiichi Oshima