2021-2022

Officers
Governor Kagoshima Takahide Hayashi
Governor-elect Tokyo Shinichi Yoshikuni
Immediate Past Governor Tokyo Kohei Masuda
Secretary-Treasurer Tokyo Teruhisa Yoshimura
Lieutenant Governors Division 1 (Tokyo) Tokyo Shino Terasaki
Division 2 (Chubu) Nagoya Shigenobu Tokuoka
Division 3 (Kansai South) Wakayama Akifumi Sakamoto
Division 4 (Chugoku-Shikoku) Ehime Yasuhide Kido
Division 5 (Kansai North) Nishinomiya Kazuhiro Kuki
Division 6 (Hokkaido-Tohoku) Sendai Hiroshi Kato
Division 7 (Kanto) Saitama Yuji Yamada
Division 8 (Kyushu) Oita Fumiyo Fuchino
Auditor Yokohama Katsuo Hirata
Committee Chairs
Standing Committee Chairs Bylaws and Policies Committee Chair Sendai Tadao Oda
District Convention Committee Chair Ashiya Reiko Tada
Finance Committee Chair Tokyo Akihiko Hayashi
Kiwanis International Convention Committee Chair Kobe Yuki Saiki
Leadership Development and Education Committee Chair Nagasaki Hitoshi Katayama
Resolution Committee Chair Kagoshima Takahide Hayashi
Service and Young Children Committee Chair Nagoya Shuji Miyazaki
Past Governors Committee Chair Tokyo Buheita Fujiwara
Special Committee Chairs Service Leadership Programs Committee Chair Saitama Hiroko Endo
Kiwanis Children's Fund Committee Chair Tokyo Teruhisa Yoshimura
Culture Committee Chair Ashiya Yoshihiro Furuta
Connelly Medal Nomination Committee Chair Ashiya Tohru Natsume
Key Positions Youth Protection Manager Saitama Hiroko Endo
Leadereship Development Coordinator Nagasaki Hitoshi Katayama
Partnership Coordinator Tokyo Koji Yoshida
Public Relations Coordinator Saitama Nobuko Takei
Membership and Engagement Coordinator Kumamoto Fusatomo Yonezawa